Meteostanice


Měření srážek s vzorkováním a měřením teploty vody

Vzorkovač srážekZákladní informace
Vzorkovač srážkové vody je koncipován pro provoz z akumulátoru, bez potřeby síťového napájení. Kapacita akumulátoru zajistí provoz vzorkovače minimálně na 100 hodin deště. V klidovém stavu (čekání na déšť) pak jeden rok. V období bez deště se vzorkovač automaticky uvede do úsporného režimu. Řídící jednotka jedenkrát za minutu provádí kontrolu stavu. Na počátku deště se aktivuje celý systém měření a vzorkování do trvalého provozu. Proces aktivace systému nepřesáhne 2 minuty.
Pro ukládání dešťové vody je k dispozici 40 vzorkovnic PE, objemu 300 ml. Množství vzorku do každé láhve lze volit v krocích po 5 ml. Vzorkované množství je shodné pro všechny láhve. Mění se jen čas plnění jednotlivých vzorkovnic, v závislosti na intenzitě deště.
Vzorkovač srážkové vody zaznamenává množství srážek v čase, s časovým rozlišením na sekundy v kroku 0,1 mm srážek a měří okamžitou teplotu dešťové vody, s časovým rozlišením od 1 minuty. Lze jej doplnit o kontinuální měření pH a vodivosti, se záznamem naměřených hodnot.
Podrobná data měření a vzorkování mohou být pravidelně odesílány na internetový prohlížeč
(viz. položka „APLIKACE“). Konkrétní stav, zejména počet již naplněných vzorkovnic lze ověřit jak na internetovém prohlížeči, tak i dotazovou SMS zprávou. Může odesílat SMS zprávy při začátku deště, naplnění vzorkovnice a pod.

SR02 - Srážkoměr 200cm2

SR02Apertura 200cm2
Pulsní výstup po 0,2mm dešťových srážek
Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům

SR02 je nevytápěný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním se získávají elektrické pulsy v závislosti na množství srážek.

SR03 - Srážkoměr 500cm2

SR03Apertura 500cm2
Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek
Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům
Vysoká přesnost měření
Možnost vytápění

SR03 srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním se získávají elektrické pulsy v závislosti na množství srážek.

SR03/V - Modul vytápění pro srážkoměr 500cm2

SR03/VCeloroční provoz
Měření tekutých i tuhých srážek
Mikroprocesorem řízené dvouokruhové vytápění
Napájení 24-28V DC
Minimální odpar
Velký topný výkon

Vytápěná varianta srážkoměru umožňuje nepřetržité měření srážek i v zimním období. Oddělené vyhřívání pláště srážkoměru a vnitřního prostoru okolo měrného člunku spolu s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem zajišťuje postupné odtávání sněhu bez jeho vypařování. Dvouokruhový regulátor řídí tepelný výkon tak, aby bylo zároveň zajištěno bezpečné odtékání roztáté srážkové vody z tělesa srážkoměru a nedocházelo k namrzání odtokových otvorů.

M4316 - Registrační jednotka pro srážkoměry SR02 a SR03

M4316Softwarová kalibrace snižuje chybu měření
Vteřinový a minutový záznam pulsů
Vestavěný GSM/GPRS modem (SMS, Data, GPRS)
Velký počet volných vstupů a záznamových kanálů

Registrační jednotka M4316 umožňuje archivaci a dálkový přenos dat, měření dalších veličin, např. teploty, půdní vlhkosti, sluneční svit a další. Jednotka je napájena z akumulátoru, který zajistí minimálně půlroční bezobslužný provoz. Registrační jednotka M4316 může být pro přenos dat vybavena GSM. Obsluha je pak o měření informována formou SMS. Výhodné je pravidelné odesílání dat na internetový server. Taková varianta nabízí možnost nastavení hranice výrazných srážek. Při jejím překročení mohou být data na internetovém serveru aktualizována ve zkráceném intervlu, např. každých 30 minut. ale lze použít i typ M4016, či M4516.

M4516 + MG40 - Malá telemetrická stanice GSM/GPRS modem

M4516Robustní kovový obal
Vysoké krytí IP67
Malé rozměry
Více než desetiletý bezúdržbový provoz
Bohaté programové vybaveníGSM/GPRS modem MG40
Odesílání varovacích a informativních SMS zpráv
Přenosy dat na server

Robustní a mechanicky odolný datalogger pro záznam vybraných veličin, který se vyznačuje minimálními rozměry a menším počtem vstupů. Datalogger nemá displej ani klávesnici, nastavení parametrů a datové přenosy jsou řešeny buď kabelem z připojeného PC pod programem MOST, nebo na dálku (pokud je doplněn o GSM/GPRS modem MG40).

TS01 - Teplotní sonda

Teplotní sonda TS01Teplotní sonda s čidlem Pt1000, měření teploty vzduchu a vody
(rozsah od -45°C do +45°C),
vysoká přesnost a stabilita dosažena elektronickou kalibrací
bez přítomnosti trimrů a jiných nestabilních prvků.

PT100.M

Pt100..M, základní provedeníTeplotní snímač s Pt100, PUR kabel ..m, čtyřvodičové připojení k APD přípojné desce.
Vhodný pro měření teploty vzduchu a vody.

RK10

RK10Radiační kryt pro teplotní sondu TS01 nebo teplotní snímač Pt100..M, nerezový držák, montáž na zeď nebo na trubku (na stojan pod srážkoměr) za pomoci dodávaných třmenů.