Protipovodňový varovný systém

- Nepřetržité měření hladiny na vodním toku, s možností automatického
přepočtu na  průtok.
- Snadné doplnění dalších senzorů a čidel, zejména srážkoměru a teploty.
- Automatické rozesílání až 30 typů varovných SMS na maximálně15 telefonů.
- Možnost pravidelného odesílání dat na internet.
- Moderní technologie umožňuje bezúdržbový provoz z baterie až 5 let.


Popis LMP307

Tlaková sonda LMP307 je osazena do válcového pouzdra z nerez oceli, průměru 27 mm. Standardní přesnost měření 0,35%. Při měření hladiny v provozních podmínkách
do 2,5 m v.s. nepřekročí odchylka ±5 mm. Napájení je zajištěno z jednotky M4516.
Tlakový snímač hladiny se obvykle umisťuje do chráničky zapuštěné do břehu nebo
přichycené k mostnímu pilíři či jiné pevné opoře v toku.

Popis srážkoměru SR02

Člunkový srážkoměr SR02 s plochou apertury 200 cm2 je dodáván se stojanem z nerez oceli, ukotveném na masivní betonové základně. Rozlišení dešťových srážek 0,2 mm. Srážkoměr není vybaven vytápěním pro zimní provoz.

Popis M4516 - STELA

Sestavu lokálního varovacího protipovodňového systému tvoří jedna nebo více záznamových jednotek M4516-G40 STELA, se zabudovaným GSM/GPRS modemem. Napájení je zajištěno z vestavěné lithiové baterie, s kapacitou pro provoz až 5 let. Systém lze jednoduše rozšířit
o sledování množství a intenzity dešťových srážek, případně měření teploty. Za normálního stavu měří stanice průběžně výšku hladiny a další nastavené veličiny. Po dosažení kritické úrovně (obvykle 1. stupeň povodňové aktivity nebo zvýšená intenzita srážek) se ze stanice automaticky rozešlou první varovné SMS adresátům ze seznamu. Parametry stanice dovolují nastavit až 30 různých kritických stavů pro odesílání SMS.

Přenosy dat

Lokální varovný systém je možné provozovat i bez pravidelného přenosu dat na server a využívat pouze SMS. Naměřené hodnoty zůstávají uloženy v datové paměti jednotky M4516 pro jejich případné pozdější zpracování. Řídící jednotka M4516 STELA nemá displej. Nastavení parametrů měření, zpětné načítání naměřených hodnot nejméně rok zpět, lze provádět jen přenosným počítačem NOTEBOOK, nebo přes internetový prohlížeč.
Registrační a řídící jednotku M4516 STELA, lze kdykoliv nahradit jednotkou M4016 s plným komfortem.

Stanice umožňuje pravidelné odesílání změřených hodnot do databáze na server prostřednictvím interního GSM/GPRS modemu. Při normálním stavu 1x za 24 hodin. Při překročení kritického stavu hladiny, či srážek, mohou být hodnoty stavu odesílány v častějším intervalu, např. po 30 minutách.
Do databáze na server je spolu s podrobnými naměřenými daty přenášen i provozní deník stanice (text přijatých i odeslaných SMS včetně telefonních čísel odesílatelů i adresátů, poruchové stavy, informace o uskutečněných datových přenosech apod.).

Provozní náklady

Minimální provozní náklady jsou hlavní výhodou této technologie. U předplacených SIM karet se náklady na datové služby pohybují okolo 1,- Kč/den. Cena varovné SMS 2,-Kč.

Cena

M4516-G40 – STELA : 21.600,-Kč
LMP307 – Tlaková sonda měření výšky hladiny : 9.100,- až 13.000,-Kč
SR02 – Srážkoměr : 11.800,-Kč