SR02 - Srážkoměr 200cm2

SR02Apertura 200cm2
Pulsní výstup po 0,2mm dešťových srážek
Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům

SR02 je nevytápěný srážkoměr se záchytnou plochou 200 cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním se získávají elektrické pulsy v závislosti na množství srážek. 
Mechanické provedeníSrážkoměr je vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům. Jeho válcový plášť i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro dopadající déšť, jsou zhotoveny z hliníkové slitiny, nálevka je z plastu. Nad výtokovým otvorem nálevky je umístněna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku.
Mechanismus překlápěcího člunku je umístněn na základně z plastu uvnitř těla srážkoměru, kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, tři stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.
Princip měřeníMěření srážek je založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo sníh dopadá otvorem s přesně určenou plochou do nálevky, výtokem vtéká do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní určitým nastavitelným množstvím srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku pokračuje po celou dobu trvání deště.
Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Spínání kontaktu vytváří možnost registrovat počet překlopení (pulsů) a tím i množství srážek a jejich intenzitu v čase.
VstupyPulsní výstup - jazýčkové relé
Základní cena9.900,-Kč