Měření srážek s vzorkováním a měřením teploty vody

Vzorkovač srážekZákladní informace
Vzorkovač srážkové vody je koncipován pro provoz z akumulátoru, bez potřeby síťového napájení. Kapacita akumulátoru zajistí provoz vzorkovače minimálně na 100 hodin deště. V klidovém stavu (čekání na déšť) pak jeden rok. V období bez deště se vzorkovač automaticky uvede do úsporného režimu. Řídící jednotka jedenkrát za minutu provádí kontrolu stavu. Na počátku deště se aktivuje celý systém měření a vzorkování do trvalého provozu. Proces aktivace systému nepřesáhne 2 minuty.
Pro ukládání dešťové vody je k dispozici 40 vzorkovnic PE, objemu 300 ml. Množství vzorku do každé láhve lze volit v krocích po 5 ml. Vzorkované množství je shodné pro všechny láhve. Mění se jen čas plnění jednotlivých vzorkovnic, v závislosti na intenzitě deště.
Vzorkovač srážkové vody zaznamenává množství srážek v čase, s časovým rozlišením na sekundy v kroku 0,1 mm srážek a měří okamžitou teplotu dešťové vody, s časovým rozlišením od 1 minuty. Lze jej doplnit o kontinuální měření pH a vodivosti, se záznamem naměřených hodnot.
Podrobná data měření a vzorkování mohou být pravidelně odesílány na internetový prohlížeč
(viz. položka „APLIKACE“). Konkrétní stav, zejména počet již naplněných vzorkovnic lze ověřit jak na internetovém prohlížeči, tak i dotazovou SMS zprávou. Může odesílat SMS zprávy při začátku deště, naplnění vzorkovnice a pod. 
Mechanické provedeníPlastová skřín, výška 800 mm, Šířka 700 mm, Hloubka 500 mm, hmotnost 39 kg.
Princip měřeníSrážkoměr člunkový 500 cm2, teplota Pt100.
Vzorkovač po aktivaci vypustí dosud napršenou vodu (v době aktivace) mimo vzorkovač. Tato voda je nenávratně ztracena. Dále již přesně odpočítává množství napršené vody. Při dosažení nastaveného množství na jednu vzorkovnici, vypustí vodu z dávkovací nádobky do vzorkovnice a přestaví distribuční rameno nad další vzorkovnici a celý proces se opakuje až po naplnění 40. vzorkovnice. Nedojde-li včas k výměně vzorkovnic, je další dešťová voda vypouštěny mimo vzorkovač.
Před vzorkováním je třeba nastavit limit pro vyhovující vzorek a maximální množství pro jeden vzorek, např. vyhovující limit = 50 ml (1 mm srážek), maximální množství pro vzorek = 200 ml (4 mm srážek). Naprší-li méně než limitní množství, je voda po skončení deště vypuštěna mimo vzorkovač. Naprší-li limitní množství a více, je voda vypuštěna do vzorkovnice. Čas naplnění jednotlivých vzorkovnic je zaznamenán s časovým rozlišením až na sekundy.
Čas naplnění jednotlivých vzorkovnic je zaznamenán s časovým rozlišením až na sekundy.
Rozlišení0,1 mm srážek.
0,1°C teplota.
Přenosy datKabelem RS232, internotový prohlžeč, SMS zprávy.
ProvozAkumulátorový, v pohotovostním režimu až jeden rok, při dešti min. 100 hodin.
Programové vybaveníSoftware MOST, zpracování dat, nastevení parametrů.
NapájeníAkumulátor 12V/32Ah.
Základní cena199.000,-Kč.