SR03 - Srážkoměr 500cm2

SR03Apertura 500cm2
Pulsní výstup po 0,1mm dešťových srážek
Dlouhodobá odolnost nepříznivým povětrnostním vlivům
Vysoká přesnost měření
Možnost vytápění

SR03 srážkoměr se záchytnou plochou 500 cm2 určený pro měření tekutých srážek využívající mechanismu "děleného překlápěcího člunku". Jeho překlápěním se získávají elektrické pulsy v závislosti na množství srážek.
 
SR03/VM4316M4016
Mechanické provedeníSrážkoměr je vyroben z kvalitních materiálů, které dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům. Jeho válcový plášť, nálevka i kruh v horní části, který vytváří přesnou plochu pro dopadající déšť, jsou zhotoveny z hliníkové slitiny. Nad výtokovým otvorem nálevky je umístněna pružina, zabraňující průniku hrubých nečistot do výtoku.
Mechanismus překlápěcího člunku je umístněn na základně z plastu uvnitř těla srážkoměru, kde se nachází i libela pro kontrolu vodorovné plochy, aretační šrouby pro kalibraci, otvory s mřížkou pro vytékání vody, tři stavěcí šrouby pro nastavení vodorovné plochy, a svorkovnice pro připojení kabelů.
Princip měřeníMěření srážek je založeno na principu počítání pulsů od překlopení děleného překlápěcího člunku umístěného pod výtokem nálevky. Déšť nebo sníh dopadá otvorem s přesně určenou plochou do nálevky, výtokem vtéká do horní poloviny děleného nakloněného člunku. Když se horní polovina naplní určitým nastavitelným množstvím srážek, člunek se překlopí. Tím současně vyteče voda z nyní spodní poloviny člunku a pod výtok nálevky se umístí druhá polovina děleného člunku. Střídání naplnění a překlápění člunku pokračuje po celou dobu trvání deště.
Feritový magnet zatmelený do těla člunku při každém překlopení sepne jazýčkový kontakt, zalitý v držáku člunku. Spínání kontaktu vytváří možnost registrovat počet překlopení (pulsů) a tím i množství srážek a jejich intenzitu v čase.
VstupyPulsní výstup - jazýčkové relé
K registraci dat je doporučena jednotko M4316, M4016 (viz otevřené kanály) nebo M4516.
Přenosy datPřenost dat do NOTEBOOKU přes sériové rozhraní RS232, nebo přes vestavěný GSM modem. Za poplatek jsou data pravidelně přenášena na internetový server. Při překročení limitu jsou data odesílána ve zhuštěném intervalu.
Dva okruhy vytápěníMožnost osazení vytápění, viz SR03/V
Základní cena15.400,-Kč