SR03/V - Modul vytápění pro srážkoměr 500cm2

SR03/VCeloroční provoz
Měření tekutých i tuhých srážek
Mikroprocesorem řízené dvouokruhové vytápění
Napájení 24-28V DC
Minimální odpar
Velký topný výkon

Vytápěná varianta srážkoměru umožňuje nepřetržité měření srážek i v zimním období. Oddělené vyhřívání pláště srážkoměru a vnitřního prostoru okolo měrného člunku spolu s vestavěným mikroprocesorovým regulátorem zajišťuje postupné odtávání sněhu bez jeho vypařování. Dvouokruhový regulátor řídí tepelný výkon tak, aby bylo zároveň zajištěno bezpečné odtékání roztáté srážkové vody z tělesa srážkoměru a nedocházelo k namrzání odtokových otvorů. 
JS-150-275/DIN
Dva okruhy vytápěníVytápění je dvouokruhové, zvlášť pro nálevku a zvlášť pro dolní sekci, tvořenou překlápěcím člunkem a odtokovými otvory. Mikroprocesor se řídí podle dvou teplotních čidel. V závislosti na nich směruje topný výkon tam, kde je ho více potřeba.
NapájeníTopný proud pro vytápěcí prvky je přiváděn z připojeného externího síťového zdroje 24V/3A, typ JS-150-275/DIN, s montáží do rozvaděče na DIN lištu 35mm.
Základní cenaModul vytápění - 5.950,-Kč,
Síťový zdroj - 3.340,-Kč