Vzorkovače stacionární


ISCO 6712FR

ISCO6712FRZákladní informace
Vzorkovač ISCO6712 splňuje všechny požadavky pro standardní vzorkování v závislosti na čase, proteklém množství a v závislosti na okamžitém průtoku. Vzorkování typu „A“, „B“, „C“.
Je konstruován do venkovního prostředí. Robustní skříň je dobře tepelně izolována, vybavena chlazením a vytápěním, pro udržování stálé teploty vzorků. Všechny vzorkovače ISCO, s řídící jednotkou řady 6712, lze doplnit o další moduly pro měření srážek, průtoku, hladiny, pH a dalších elektrochemických sond. Ze vzorkovače tak lze vytvořit měřící stanice.
Odběr vzorků je prováděn peristaltickým čerpadlem, s přesným odměřením odebraného množství vzorku. Lze odebírat směsný vzorek nebo diskrétní do 24 klínových láhví z PP o objemu 1 litr. Lze použít vložky pro odběr vzorků do jednorázových PE sáčků.

Režim vzorkování :
1. V čase, kdy je odebírán konstantní vzorek, v pravidelném časovém intervalu, nastaveném obsluhou.
2. Na základě pulsů vysílaných z průtokoměru je odebíráno konstantní množství, ale čas mezi jednotlivými odběry se mění v závislosti na okamžitém průtoku.
3. Na základě zadaných jevů, např. zvýšení pH, hladiny, průtoku a pod, se uvede vzorkovač do činnosti.
4. Proporcionální vzorkování provádí odběr v nastaveném čase, ale mění se objem jednotlivých vzorků v závislosti na okamžitém průtoku v době odběru vzorku. Vzorkovač musí být propojen s průtokoměrem, který přes analogovou smyčku 0(4)-20mA vysílá údaj o okamžitém průtoku - systém VAR (variabilní), nebo je vzorkovač doplněn o vlastní modul měření průtoku.
5. Odebrané množství na jeden vzorek je snadno nastavitelné v rozsahu 20 ml až 1 litr.

Přednosti
• Robustní uzamykatelná skříň.
• Paměť pro nastavení 9 programů pro odběry vzorků.
• Vzorkovnice lze rozdělit do dvou sekcí, s libovolným počtem vzorkovnic, např. pro vzorkování v pravidelném čase a druhá při události.

Stacionární vzorkovač WS98

WS98Základní informace
WaterSam je průmyslový vzorkovač, který určen tam, kde je možno upustit od chlazení vzorků. Přístroj je možné nainstalovat přímo na stěnu. Skříň z nerez oceli je v provedení
IP 65 s ochranou proti vodě a nepříznivým povětrnostním vlivům. Vzorkovač WS 98 je vhodný pro rekonstrukci starších typů vzorkovačů. Elektronická část je totožná s elektronikou používanou ve všech vzorkovačích WaterSam. Může řídit i chladící agregát, vytápění a kruhový rozdělovač.
Neumožňuje vzorkování v systému VAR, vzorkování „C“.

Režim vzorkování :
1. V čase, kdy je odebírán konstantní vzorek pravidelně
v nastaveném čase obsluhou.
2. Na základě pulsů vysílaných z průtokoměru je odebíráno
konstantní množství, ale čas mezi jednotlivými odběry
se mění v závislosti na protečeném množství.
3. Na základě zadaných jevů, např. zvýšení pH, hladiny,
apod. podle připojeného systému.

Přednosti
· malé rozměry
· 9 programů pro odběry vzorků s možností vzájemných
kombinací
· odolné antikorozní nerezové provedení pro venkovní
prostor /ochrana IP 65/
· WS98 lze použít jako náhradu ve starších vzorkovačích
jiných firem
· WS98 je možné dovybavit skříní s chlazením
· lze jej použít v mimořádně agresivním prostředí
(chemický průmysl, ocelárny apod.)

Stacionární vzorkovač WS312

WS312Základní informace
Automatický vzorkovač odpadních vod WaterSam WS312 tvoří základní řadu stacionárních vzorkovačů pro standardní vzorkování v závislosti na čase, proteklého množství a v závislosti na okamžitém průtoku. Vzorkování typu „A“, „B“, „C“.
K významným výhodám patří nízká cena a variability počtu láhví pro ukládání vzorků. Může být prováděn souběžně slévaný vzorek i diskrétní. Jsou možné i další kombinace plnění vzorkovnic, díky programovatelnémů rozdělovači, který pracuje na principu souřadnicového vyhledávání v podélné a příčné ose.

Režim vzorkování :
1. V čase, kdy je odebírán konstantní vzorek pravidelně v nastaveném
čase obsluhou.
2. Na základě pulsů vysílaných z průtokoměru je odebíráno konstantní
množství, ale čas mezi jednotlivými odběry se mění v závislosti
na protečeném množství.
3. Na základě zadaných jevů, např. zvýšení pH, hladiny, apod. podle
připojeného systému.
4. Proporcionální vzorkování provádí odběr v nastaveném čase, ale
mění se objem jednotlivých vzorků v závislosti na okamžitém
průtoku v době odběru. Vzorkovač musí být propojen
s průtokoměrem, který přes analogovou smyčku 0(4)-20mA
vysílá údaj o okamžitém průtoku - systém VAR (variabilní).
5. Velikost odebraného vzorku nezáleží na velikosti dávkovací
nádobky. V případě potřeby většího množství vzorku než je obsah
dávkovací nádobky, je provedeno opakované nasátí.

Přednosti
· malé rozměry
· samostatné uzamykatelné okno řídícího panelu
· 9 programů pro odběry vzorků s možností vzájemných kombinací
· odběry v závislosti na okamžitém průtoku (VAR systém)
· nerezová skříň pro venkovní prostor /krytí IP 55/
· velký výběr kombinace plastových i skleněných vzorkovnic

Stacionární vzorkovač WS316

WS316Základní informace
Vzorkovač WS 316 je komfortní stacionární vzorkovač pro nadstandardní aplikace. Navazuje na základní řadu pro standardní vzorkování v závislosti na čase, proteklém množství a v závislosti na okamžitém průtoku. Vzorkování typu „A“, „B“, „C“.
K významným výhodám patří nízká cena a variabilita počtu láhví pro ukládání vzorků. Může být prováděn souběžně slévaný vzorek i diskrétní. Jsou možné i další kombinace plnění vzorkovnic, díky programovatelnémů rozdělovači, který pracuje na principu souřadnicového vyhledávání v podélné a příčné ose.
Po doplnění vakuotlakovou pumpou lze odebírat vzorky z hloubky až 30 m. Dalšími významnými doplňky je možnost odebírání vzorků z tlakového potrubí do tlaku 600 kPa. Také lze vzorkovat přes plně průtočnou výhybku.
Sestava WS316SE umožňuje nepřetržité vzorkování až do 24 skleněných vzorkovnic. Po jejich naplnění jsou postupně, při odběru nového vzorku, vyprázdňovány, propláchnuty čistou vodu a znovu naplněny novým vzorkem. Taková aplikace je účelná v místech s rizikem havárie. Kdykoliv jsou tak k dispozici vzorky za období minimálně 24 hodin zpět. Lze tak zpětně snadno zjistit úroveň znečištění i v jakém čase k němu došlo.

Režim vzorkování :
1. čase, kdy je odebírán konstantní vzorek pravidelně v nastaveném čase obsluhou.
2. Na základě pulsů vysílaných z průtokoměru je odebíráno konstantní množství, ale čas mezi jednotlivými odběry se mění v závislosti na protečeném množství.
3. Na základě zadaných jevů, např. zvýšení pH, hladiny apod. podle připojeného systému ke kontrole kritických jevů.
4. Proporcionální vzorkování provádí odběr v nastaveném čase, mění se objem jednotlivých vzorků v závislosti na okamžitém průtoku v době odběru. Vzorkovač musí být propojen s průtokoměrem, který přes analogovou smyčku 0-20mA vysílá údaj o okamžitém průtoku. Systém VAR (variabilní). VAR - systém na přání za příplatek .

Přednosti
· přímý rozdělovač X-Y
· velký výběr vzorkovnic
· vzorkovač může být doplněn o vakuotlakovou pumpu a 
odběrné zařízení z tlakového potrubí
· sací výška dle instalovaného dávkovacího systému 7,5 až
30 m
· 9 programů pro odběry vzorků s možností vzájemných
kombinací
· odběry v závislosti na čase, protečeném množství i 
sledovaných jevech
· GSM modem pro dálkové ovládání