Měřící technika pro uzavřená potrubí


FLOMAG-ICM (pro DN100/PN16, kompaktní provedení s displejem)

ICM kompaktIndukční průtokoměr FLOMAG –ICM je měřidlo objemového průtoku vodivých kapalin v uzavřeném potrubí. Umožňuje obousměrné měření průtoku s vysokou přesností v širokém pásmu rychlostí proudění
(0,1 - 10 m/s). Průtokoměr je standardně vybaven automatickým elektrolytickým čištění elektrod. To, spolu s číslicovou kalibrací zaručuje dlouhodobou přesnost a stabilitu měření.
Průtokoměr FLOMAG-ICM lze použít jako vodoměr pro teplou i studenou vodu, a to i jako fakturační měření. Dále měří také odpadní vody, potraviny, nebo takřka libovolné technické kapaliny (kyseliny, louhy) vyjma destilátů.
Převodník má dva pasivní, galvanicky oddělené, programovatelné binární výstupy. Ty mohou pracovat jako pulsní, frekvenční, nebo slouží pro indikaci mezních stavů. Pro průmyslovou komunikaci lze volitelně převodník vybavit galvanicky odděleným rozhraním RS485. Volitelně také může být převodník vybaven aktivním, galvanicky odděleným, programovatelným proudovým výstupem 0(4) - 20mA.
Verze vybavené displejem a klávesnicí oplývají bohatou nabídkou zobrazitelných provozních údajů na dobře viditelném dvouřádkovém displeji s velkými znaky. Také všechny nastavitelné parametry lze pohodlně měnit za provozu s pomocí čtyřtlačítkové klávesnice
Převodník může být nedílnou součástí snímače - kompaktní provedení, nebo je snímač s elektronikou propojen kabelem - oddělené provedení. Převodník má krytí IP65, snímač
až IP68.

SIEMENS (Danfoss) a elektronický převodník MAG 5000 Senzor MAG 3100 W

SIEMENS - kompaktMěření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách.

Elektromagnetický průtokoměr KROHNE

KrohneMěření průtoku kapalin při použití ve vodě a v odpadních vodách.