Trojúhelníkové měrné přelivy

Thomson 90°Thomsonův měrný přeliv pro aplikace
- odtoky z čistíren odpadních vod
- výpustě z nádrží
- malé vodní tokyVýhody
- vysoká přesnost měření
- normalizované měřidlo
- Qmin. 0,1 litrů/sec. - Qmax. 123 litrů/sec.