Měrné žlaby MŽK

MŽK-1Měrné žlaby pro kruhové profily potrubí
- na kanalizačních řádech
- odtok a přítok na čistírny odpadních vod
Výhody
- vysoká přesnost měření
- minimální nároky na údržbu
- minimální nároky na převýšení nátok/odtok
- možnost osazení do stávajících kanalizačních šachet
- pro potrubí DN200 až 600 mm
- Qmin. 0,1 litrů/sec. - Qmax. 125 litrů/sec.
 
Měřící sondaDN200 - 0,1 až 8 litrů/sec.
DN250 - 0,12 až 14,1 litrů/sec.
DN300 - 0,15 až 22,2 litrů/sec.
DN400 - 0,2 až 45,5 litrů/sec.
DN500 - 0,3 až 79,5 litrů/sec.
DN600 - 0,47 až 125,3 litrů/sec.