Parshallovy měrné žlaby

Pars P-3Parshalovy žlaby pro aplikace
- na kanalizačních řádech
- odtok a přítok na čistírny odpadních vod
- výpustě z nádrží
- volné toky


Výhody
- vysoká přesnost měření
- minimální nároky na údržbu
- minimální nároky na převýšení nátok/odtok
- možnost osazení do stávajících kanalizačních šachet
- schváleno Českým metrologickým ústavem
- Qmin. 0,3 litrů/sec. - Qmax. 1800 litrů/sec.

Jsou dodávány kombinované žlaby pro měření malých průtoků a přívalových vod, vestavbou menšího žlabu do většího.
 
Pars P-4
Měřící sondaRozsah měření :
P1 = 0,26 až 6,2 litrů/sec.
P2 = 0,52 až 15,1 litrů/sec.
P3 = 0,78 až 54,6 litrů/sec.
P4 = 1,52 až 168 litrů/sec.
P5 = 2,25 až 368 litrů/sec.
P6 = 2,9 až 598 litrů/sec.
P7 = 4,4 až 898 litrů/sec.
P8 = 5,8 až 1211 litrů/sec.
P9 = 8,7 až 1850 litrů/sec.
ChybaV sestavě měření hladiny ultrazvukovou sondou US1200 chyba měření nepřekročí ±5%.
Základní cenaP1 = 12.300,-Kč
P2 = 13.950,-Kč
P3 = 21.200,-Kč
P4 = 29.900,-Kč
P5 = 41.800,-Kč
P6 = 62.200,-Kč
P7 = 86.900,-Kč
P8 = 99.000,-Kč
P9 = 138.000,-Kč