Elektrochemické sondy - pH, vodivost, kyslík, REDOX

M2001-ESnadné ovládání.
Jednoduchá kalibrace sondy.
Dva DAV vstupy.
Tři rovnocenná přepínací relé 250V/6A.
Reálný čas a statistika (min-max.).
Až 2 proudové výstupy 4-20 mA.
Podsvětlený, dobře čitelný dvouřádkový displejKrytí.
Krytí IP65.
Tři přepínací relé 250V/6A.
Napájení 9 - 30V DC.
Spolehlivý provoz.
Nízká cena.

Elektrochemické sondy s univerzální jednotkou M2001-E jsou určený pro kontinuální měření pH, vodivosti a kyslíku v mnoha oblastech vodního hospodářství, jako například čistírny odpadních vod, technologické procesy v průmyslové výrobě, monitorování kvality vody potoků a řek, nebo úpravny vod a čerpací stanice.Sestava se skládá z kalibrační a zobrazovací jednotky M2001 a inteligentních elektrochemických sond. Vlastní sonda obsahuje mikroprocesor, díky kterému se měřený analogový signál z čidla sondy převádí na číslicový signál hned v měřící sondě, a do jednotky M2001-E je odesílán již v této podobě. To umožňuje umístnit sondu až několik stovek metrů od vlastní kalibrační jednotky M2001-E. Každá sonda je opatřena teplotním čidlem Pt1000 pro automatickou teplotní kompenzaci. 
Měřící sondapH metr M2001-EP Sestava pro kontinuální měření pH a teploty (M2001-EP).
Oxymetr M2001-EK Sestava pro kontinuální měření redox potenciálu a teploty (M2001-ER).
Redox metr M2001-ER Sestava pro kontinuální měření kyslíku a teploty (M2001-EK).
Vodivost M2001-EV Sestava pro kontinuální měření vodivosti a teploty (M2001-EV).
SkříňZobrazovací jednotka M2001-E je umístěna v plastovém skříni s průhledným krytem, pod kterým je umístěn dvouřádkový podsvětlený alfanumerický displej a tři tlačítka membránové klávesnice.

Krytí :
Provedení plastové skříně jednotek má krytí IP65, které umožňuje jejich umístění ve venkovním prostředí přímo u měrného místa v blízkosti připojené měřící sondy. S ohledem na klimatické podmínky však v takovýchto případech doporučujeme doplnit jednotku o nerezový kryt KR1, který chrání jednotku proti dešti a přímému slunečnímu záření a zároveň slouží jako držák jednotky. Tu lze pak snadno umístit na zábradlí, vysunutou trubku apod.

Tělo sondy tvoří hostalenová silnostěná trubka o vnějším průměru 63mm. Délka sondy může být vyrobena podle potřeby od 600 do 400mm. Vyhodnocovací elektronika je umístěna ve vrchní části těla sondy, naopak měřící elektroda, opatřená šroubovým vodotěsným uchycením, je umístěna ve spodní části trubky, krytá robustním košem.
Zobrazení na displejiOkamžitá měřená hodnota, teplota, výskyt maximálních a minimálních naměřených hodnot.
NapájeníNapájecí napětí pro jednotku M2001-E může být v rozsahu od 10 do 30V DC, a to buď z jednotky M4016, nebo z jiného externího zdroje.

Napájení pro sondu je přivedeno kabelem společně se signálovými vodiči z řídící jednotky. Tomu také odpovídá rozsah napětí, který může být v rozsahu od 10-ti do 30V DC u kalibrační jednotky M2001, nebo 13,8V DC při použití jednotky M4016.
Výstup ostatníKomunikace :
Komunikace mezi sondou a zobrazovací jednotkou M2001-E probíhá přes sériové rozhranní RS485. Je-li sonda připojena přímo k registrační jednotce M4016, přenos dat se uskutečňuje jednosměrně po digitální proudové smyčce DCL 0/20 mA. Z registrační jednotky nelze sondu kalibrovat.Propojení mezi sondou a kalibrační jednotkou M2001-E je provedeno rozebíratelným spojem přes robustní konektor s krytím IP66. Tím je usnadněna manipulace se sondou při jejím čistění a při výměně elektrod. Vhodnou délku kvalitního polyuretanového propojovacího kabelu opatřeného konektorem je možno objednat spolu se sondou.
Výstup použitíVstupy :
Jednotka M2001-E obsahuje 2 DAV vstupy určené pro měření proudových smyček, napětí, DCL signálu či frekvence. Rozhraní RS485 umožňuje obousměrnou komunikaci s elektrochemickou sondou, a tím i snadnou kalibraci.

Výstupy :
Jednotka M2001-E je opatřena DCL výstupem, který umožňuje její přímé připojení k jednotce M4016. To je vhodné, pokud vznikne požadavek na archivaci dat z kalibrační jednotky.K dispozici jsou 3 relé s přepínacími kontakty 250V/6A s možností několika různých režimů nastavení. Stav relé je signalizován svitem LED pod displejem jednotky.Jednotku je možné doplnit dvěma analogovými výstupy 4-20mA, řízenými velmi přesným 16-ti bitovým převodníkem.
Základní cenaZákladní cena 28.650,-Kč