FM40 - Povodňový varovací systém - živě v položce APLIKACE

FM40Měření a záznam hladiny (průtoku).
Mžnost snadného doplnění dalších senzorů a čidel (srážky, teploty,...).
Automatické rozesílání varovných SMS.
Pravidelné odesílání dat na iternet prostřednictvím GSM/GPRS sítě. Přístup k datům přes webový prohlížeč.
Moderní technologie umožňuje trvalé provozování i bez síťového napájení.
Kompaktní provedení s vysokým krytím.


Sestavu lokálního varovacího protipovodňového systému FM-40 tvoří jedna nebo více záznamových jednotek M4016-G3 (M4516) se zabudovaným GSM/GPRS modemem, tlakový nebo ultrazvukový snímač výšky hladiny s příslušným držákem a náhradní dobíjecí akumulátor, solární panel nebo síťový napájecí zdroj podle toho, v jakém místě je systém instalován. U jednotky M4516, napájené z vestavěné lithiové baterie, lze dosáhnout až pětiletého provozu bez výměny baterií. Systém lze jednoduše rozšířit o sledování množství a intenzity dešťových srážek, o měření teploty vody i vzduchu a o monitorování dalších fyzikálních veličin. Za normální situace stanice kontinuálně měří výšku hladiny a další nastavené veličiny. Po dosažení kritické úrovně (obvykle 1.SPA) se ze stanice automaticky rozešlou první varovné SMS adresátům ze seznamu. Parametry stanice dovolují nastavit až 30 různých SMS nejen pro různé úrovně hladiny sledovaného toku, ale i pro rychlý růst hladiny, pro přívalové deště, apod. 
Internetový prohlížečRegistrační jednotka M4516Ponorná tlaková sonda LMP307
Měřící sonda2 až 8 měření hladiny (vstupy 4-20 mA pro měření libovolné veličiny)
2 až 16 měření teploty
2 až 4 srážkoměry
SkříňPlastová skřín IP66 - M4016
Nerez ocel IP67 - M4516
Zobrazení na displejiStanice umožňuje pravidelné odesílání změřených hodnot do databáze na server prostřednictvím interniho GSM/GPRS modemu. Po vyhodnocení kritického stavu je možno, po dobu trvání zvýšené hladiny, nastavit častější odesílání dat. Např. po 30 minutách. Lze používat i levné předplacené SIM karty (Twist, Go, Oskarta). Do databáze na server je spolu s podrobnými naměřenými daty přenášen i provozní deník stanice (text přijatých i odeslaných SMS včetně telefonních čísel odesílatelů i adresátů, poruchové stavy, výpadky v externím napájení, informace o uskutečněných datových přenosech apod.). Lokální varovací systém je možné provozovat i bez pravidelného přenosu dat na server a využívat pouze SMS. Naměřené hodnoty zůstávají uloženy v datové paměti jednotky M4016 pro jejich případné pozdější zpracování.
Aktuální data na internetu :
Součástí varovacího systému je také programová podpora na serveru výrobce, viz APLIKACE, na který mohou být pravidelně odesílána data ze stanic a kde jsou generovány www stránky pro registrované klienty. Přístup k uloženým datům je kdykoliv možný prostřednictvím standardního webového prohlížeče. Základní webová obrazovka vodoměrné stanice obsahuje kromě statistického přehledu (aktualní hodnoty, dosažená maxima a minima) také grafický záznam průběhu hladiny za poslední 4 dny s podbarvením jednotlivých úrovní stupňů povodňové aktivity. Pro podrobnější přehledy lze vyvolat samostatné grafy jednotlivých měřících kanálů i historické grafy za libovolný archivovaný měsíc. Každý graf je doplněn o tabulku hodnot. Specialni webova stranka zobrazuje měsíční tabulky statistických hodnot (denní minima a maxima, proteklé objemy). Zobrazená data lze snadno exportovat z internetu rovnou do programů MS Excel nebo MOST k dalšímu zpracovaní.
NapájeníZe sítě 230 V/50Hz, nebo z akumulátoru - lithiové baterie.
Teplota okolí-30 až +40°C.
Vzdál. vyhodnocovače
od sondy
Instalace :
Tlakový snímač hladiny se umisťuje do kovové chráničky zapuštěné do břehu nebo přichycené k mostnímu pilíři či jiné pevné opoře v toku. Ultrazvukový snímač se obvykle instaluje na mostní konstrukce. Stanice M4016-G3 může být od měřících čidel vzdálená i stovky metrů na vhodném přístupném místě, nejlépe v blízkosti zdroje síťového napětí.
Základní cena
Minimální provozní náklady jsou hlavní výhodou této technologie. U předplacených SIM karet se náklady na GPRS datové služby pohybují okolo 1,- Kč / den / stanici podle počtu obsazených kanálů a nastavené četnosti odesílání dat. U tarifních SIM karet jsou tyto náklady zhruba poloviční (bez tarifních plateb) a odpadá režie spojená s dobíjením kreditu předplacených karet. Server a jeho programové vybavení není nutno pořizovat, protože výrobce stanic poskytuje registrovaným uživatelům za poplatek 150,- Kč /měsíc /stanici pronájem prostoru na vlastním rychlém serveru a všechny služby s tím spojené. Kompletní měřící a řídící jednotka typu M4016-G3 s plným programovým vybavením, včetně vestavěného GPRS modemu, stojí 30.400,-Kč. Jednoúčelové varianty této jednotky lze pořídit již od 20.000,-Kč.