Měřící technika pro otevřené kanály


FM40 - Povodňový varovací systém - živě v položce APLIKACE

FM40Měření a záznam hladiny (průtoku).
Mžnost snadného doplnění dalších senzorů a čidel (srážky, teploty,...).
Automatické rozesílání varovných SMS.
Pravidelné odesílání dat na iternet prostřednictvím GSM/GPRS sítě. Přístup k datům přes webový prohlížeč.
Moderní technologie umožňuje trvalé provozování i bez síťového napájení.
Kompaktní provedení s vysokým krytím.


Sestavu lokálního varovacího protipovodňového systému FM-40 tvoří jedna nebo více záznamových jednotek M4016-G3 (M4516) se zabudovaným GSM/GPRS modemem, tlakový nebo ultrazvukový snímač výšky hladiny s příslušným držákem a náhradní dobíjecí akumulátor, solární panel nebo síťový napájecí zdroj podle toho, v jakém místě je systém instalován. U jednotky M4516, napájené z vestavěné lithiové baterie, lze dosáhnout až pětiletého provozu bez výměny baterií. Systém lze jednoduše rozšířit o sledování množství a intenzity dešťových srážek, o měření teploty vody i vzduchu a o monitorování dalších fyzikálních veličin. Za normální situace stanice kontinuálně měří výšku hladiny a další nastavené veličiny. Po dosažení kritické úrovně (obvykle 1.SPA) se ze stanice automaticky rozešlou první varovné SMS adresátům ze seznamu. Parametry stanice dovolují nastavit až 30 různých SMS nejen pro různé úrovně hladiny sledovaného toku, ale i pro rychlý růst hladiny, pro přívalové deště, apod.

Parshallovy měrné žlaby

Pars P-3Parshalovy žlaby pro aplikace
- na kanalizačních řádech
- odtok a přítok na čistírny odpadních vod
- výpustě z nádrží
- volné toky


Výhody
- vysoká přesnost měření
- minimální nároky na údržbu
- minimální nároky na převýšení nátok/odtok
- možnost osazení do stávajících kanalizačních šachet
- schváleno Českým metrologickým ústavem
- Qmin. 0,3 litrů/sec. - Qmax. 1800 litrů/sec.

Jsou dodávány kombinované žlaby pro měření malých průtoků a přívalových vod, vestavbou menšího žlabu do většího.

Měrné žlaby MŽK

MŽK-1Měrné žlaby pro kruhové profily potrubí
- na kanalizačních řádech
- odtok a přítok na čistírny odpadních vod
Výhody
- vysoká přesnost měření
- minimální nároky na údržbu
- minimální nároky na převýšení nátok/odtok
- možnost osazení do stávajících kanalizačních šachet
- pro potrubí DN200 až 600 mm
- Qmin. 0,1 litrů/sec. - Qmax. 125 litrů/sec.

Trojúhelníkové měrné přelivy

Thomson 90°Thomsonův měrný přeliv pro aplikace
- odtoky z čistíren odpadních vod
- výpustě z nádrží
- malé vodní tokyVýhody
- vysoká přesnost měření
- normalizované měřidlo
- Qmin. 0,1 litrů/sec. - Qmax. 123 litrů/sec.

Obdélníkové a skládané měrné přelivy

Sestava se solárním dobíjenímObdélníkové a skládané ostrohranné přelivy
- malé vodní toky
- výpustě z nádrží
Výhody
- vysoká přesnost měření
- konzumční křivka stanovena na hydraulickém žlabu
- Qmin. 0,1 litrů/sec. - Qmax. 2000 litrů/sec.
- rozměry lze optimalizovat podle konkrétní situace

Měření výšky hladiny ultrazvukovou sondou US1200 - FIEDLER

US1200Měření výšky hladiny Ultrazvukovou sondou US1200 FIEDLER
Ultrazvuková sonda s měřícím rozsahem 0,15 - 1,2 m.
Číslicový filtr, automatická teplotní kompenzace.
Výstupy : DCL, RS485

Měření výšky hladiny ultrazvukovou sondou

SCA360Měření výšky hladiny ultrazvukovou sondou
SCA-360 (SCA-380).
Ultrazvukový snímač hladiny, rozsah 0.25 - 6m - SCA-380
(0.35 -10m – SCA 360).
Napájení 12-40VDC, aktivní proudový výstup 4-20mA, automatická teplotní kompenzace, krytí IP68.
Snímač je vhodný pro připojení k zobrazovací jednotce M2001 (1 snímač), či řídící a telemetrické stanici M4016 (až 6 snímačů).

Měření hloubky vody tlakovou sondou

LMP808Měření výšky hladiny ponornou tlakovou sondou
LPM308/808
Je dodávána ucelená řada tlakových sond průměru od 27 mm.

Ponorná sonda LMP 808 (308 je určena ke kontinuálnímu
měření výšky hladiny kapalin slučitelných s nerezovou
ocelí DIN 1.4571), nebo PVC (808). Různé kombinace materiálu pouzdra, těsnění
a pláště kabelu zaručují široké spektrum aplikačních oblastí.
Provedení LMP 808i se vyznačuje vysokou přesností - 0,1% FSO a nízkou chybou vlivem teploty.
Sondu je možno nasadit v mnoha aplikačních oblastech:
- Čistírny odpadních vod, úpravny vod.
- Monitoring spodních vod.
- Měření hladiny v otevřených nádržích.
- Měření hladiny na vodních tocích, přehradních nádržích.
- Měření hladiny spodních vod ve vrtech.
- Možnost provedení pro zónu 0 s pružnou nerezovou ochrannou trubkou kabelu.
- Nízká chyba vlivem teploty
- Vynikající linearita
- Dlouhodobá stabilita

Měření hloubky vody ve vrtech M4516 + MG40

Univerzální datalogger M4516Robustní kovový obal, krytí IP67
Malé rozměry
Více než desetiletý bezúdržbový provoz
Bohaté programové vybavení
GSM/GPRS modem MG40
Odesílání varovacích a informativních SMS zpráv
Přenosy dat na server


Robustní a mechanicky odolný datalogger pro záznam vybraných veličin, který se vyznačuje minimálními rozměry a menším počtem vstupů. Datalogger nemá displej ani klávesnici, nastavení parametrů a datové přenosy jsou řešeny buď kabelem z připojeného PC pod programem MOST, nebo na dálku (pokud je doplněn o GSM/GPRS modem MG40).

Registrační a řídící jednotka M4016 pro měření průtoku - univerzální datalogger

M4016Registrační a řídící jednotka pro měření průtoku M4016
Vícekanálová zobrazovací a řídící jednotka k ultrazvukovým a tlakovým snímačům hladiny.
Možnost výběru z široké řady jednotek typu M4016, předností je archivace naměřených hodnot v intervalu od 1 min, připojení více snímačů k jedné jednotce, měření
a archivace až 16 měřených veličin, možnost dálkového přenosu dat, SMS
na mobilní telefon a další řídící funkce. Pravidelný přenos dat na internetový server.

Registrační jednotka M2001Q pro měření průtoku

M2001QJednokanálová řídící a registrační jednotka pro měření průtoku M2001Q
Jednokanálová řídící a registrační jednotka M2001Q, ve spojení
s ultrazvukovou sondou US1000, je určená především pro měření
a výpočet okamžitého průtoku v otevřeném měrném profilu, pro archivaci denních
a měsíčních proteklých objemů po dobu 4 let.


- Velký dvouřádkový podsvětlený displej
- Napájecí napětí 12 - 30V DC
- Archivace proteklých množství
- Zobrazení hladiny, průtoku nebo objemu
- 3x přepínací relé 250V/6A
- DCL výstup
- Přednastavené konzumční rovnice pro běžné typy měrných profilů
- Možnost dvou proudových výstupů 4 - 20mA (hladina, průtok)

Elektrochemické sondy - pH, vodivost, kyslík, REDOX

M2001-ESnadné ovládání.
Jednoduchá kalibrace sondy.
Dva DAV vstupy.
Tři rovnocenná přepínací relé 250V/6A.
Reálný čas a statistika (min-max.).
Až 2 proudové výstupy 4-20 mA.
Podsvětlený, dobře čitelný dvouřádkový displejKrytí.
Krytí IP65.
Tři přepínací relé 250V/6A.
Napájení 9 - 30V DC.
Spolehlivý provoz.
Nízká cena.

Elektrochemické sondy s univerzální jednotkou M2001-E jsou určený pro kontinuální měření pH, vodivosti a kyslíku v mnoha oblastech vodního hospodářství, jako například čistírny odpadních vod, technologické procesy v průmyslové výrobě, monitorování kvality vody potoků a řek, nebo úpravny vod a čerpací stanice.Sestava se skládá z kalibrační a zobrazovací jednotky M2001 a inteligentních elektrochemických sond. Vlastní sonda obsahuje mikroprocesor, díky kterému se měřený analogový signál z čidla sondy převádí na číslicový signál hned v měřící sondě, a do jednotky M2001-E je odesílán již v této podobě. To umožňuje umístnit sondu až několik stovek metrů od vlastní kalibrační jednotky M2001-E. Každá sonda je opatřena teplotním čidlem Pt1000 pro automatickou teplotní kompenzaci.

MOST - software pro nastavování parametrů měření a zpracování dat

MOSTKomunikační a  nastavovací program MOST (MOnitorovací STanice) je univerzální program pro  práci s přístroji firmy FIEDLER.

Program slouží ke  čtení a  archivaci dat získaných
z registračních jednotek, pro  základní zpracování dat a  pro  nastavování parametrů registračních jednotek a  měřících inteligentních sond.

Naměřená data zpracovává pro tisk výkazů, se statistickým průměrováním od 10 minut až 24 hodin.

Naměřená data lze snadno převést do programu EXCEL.

DEMO verze MOST v položce "KE STAŽENÍ".